Ogłoszenie - remont dachu ROK

SIWZ - remont dachu ROK

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania

Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 - wzór umowy

PRZEDMIAR ROK RYDZYNA

WYPIS Ośrodek Kultury Rydzyna z foto.

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

RZUT POŁACI DACHU

PRZEKRÓJ A-A, I B-B

PRZEKRÓJ C-C

007-SZCZEGÓŁY PRZEKROJU PRZEZ WARSTWY DACHU

SST.ROK RYDZYNA