Rydzyński Ośrodek Kultury

w Rydzynie

ul. Rynek 7

64-130 Rydzyna

tel. 65 5380 583

NIP 697-230-65-40, REGON 302227483

ROK.271.1.2019

Rydzyna, 14.02.2019 r.

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rewitalizację budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury”

 

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 12 i 13.02.2019 r., przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie niespójności kosztorysu ofertowego z dokumentacją projektową.
Kosztorys przewiduje wymianę 23 okien, natomiast w opisie pokazane jest 25 okien.

Odpowiedź: Proszę pominąć w kalkulacji pozycję 111 d.2.9 -Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 ilość 3 sztuki

 

Pytanie 2: Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nie są spójne w obu dokumentach.
Proszę o określenie, które wartości należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź: Pozycje 115 d.2.10 i 116 d.2.10 zawierają wykucie z muru dwoje drzwi a pozycja 117 d.2.10 zawiera montaż dwóch drzwi.

 

Pytanie 3: W kosztorysie przetargowym występuje pozycja dotycząca listew przyściennych zawierająca nakład 0,001m/m. Prosimy o określenie poprawnej ilości listew.

Odpowiedź: Norma jednostkowa w KNR 19-01 0932-06 jest błędna i należy ją rozumieć 1m/m a nie 0,001m/m. Poprawna ilość listew przyściennych podana jest w przedmiarze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 14.02.2019 r.

Przesłano do Wykonawcy w dniu 14.02.2019 r.