Rydzyński Ośrodek Kultury

w Rydzynie

ul. Rynek 7

64-130 Rydzyna

tel. 65 5380 583

NIP 697-230-65-40, REGON 302227483

ROK.271.1.2019

Rydzyna, 18.02.2019 r.

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rewitalizację budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury”

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Kosztorys przewiduje wymianę 23 okien, natomiast w opisie pokazane jest 25 okien.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nie są spójne w obu dokumentach.

Proszę o określenie, które wartości należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź: Proszę zastosować do oferty rysunki z projektu budowlanego rys. 2, 3, 4, 6, 7, jak zaznaczono w kosztorysie ofertowym (dla dokładnego obmiaru okien z dokładnością do 1 mm niezbędna jest odkrywka, którą wykona Wykonawca w/w stolarki dla najmniejszej ingerencji w konstrukcje otworu).

 

Pytanie 2: Proszę o określenie rodzaju farby, która ma być zastosowana na stolarce okiennej. Czy będzie to farba kryjąca w kolorze z palety RAL czy farba transparentna.

Odpowiedź: Do wymalowania stolarki należy dostosować kolor i rodzaj farby zbliżony do istniejącego wymalowania.

 

Pytanie 3: Program prac renowacyjnych w pkt. 3.3. przewiduje całkowitą wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, natomiast w kosztorysie nie ma ujętych żadnych pozycji dotyczących w/w robót.

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zakres prac instalacyjnych obejmuje w całości przedmiar robót.

 

Pytanie 4: Prośba o udostępnienie kosztorysu przetargowego w wersji ATH - W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym, składam zapytanie o udostępnienie przedmiarów robót w pliku ATH. Znacznie przyspieszy to i ułatwi wycenę prac.

Odpowiedź: W załączeniu przesyłamy przedmiotową wersję kosztorysu.

 

Załącznik: plik ATHZałączniki: