Rydzyński Ośrodek Kultury

w Rydzynie

ul. Rynek 7

64-130 Rydzyna

tel. 65 5380 583

NIP 697-230-65-40, REGON 302227483

ROK.271.1.2019

Rydzyna, 27.02.2019 r.

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rewitalizację budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury”

 

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Przedmiar robót obejmuje z robót instalacyjnych tylko biały montaż instalacji wod.-kan.

Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy zawilgocenie dużej powierzchni ścian spowodowane przeciekiem na instalacji wod.-kan.

Konieczna jest naprawa lub wymiana w/w instalacji.

Czy w kosztorysie ofertowym należy ująć koszty naprawy instalacji, ponieważ stan ten uniemożliwia prawidłowe wykonanie robót malarskich?

Odpowiedź: Podczas wymiany urządzeń sanitarnych należy ewentualnie sprawdzić drożność instalacji.

Pytanie 2: W budynku występują również zawilgocenia ścian spowodowane inną przyczyną niż awaria instalacji wod.-kan. Przedmiar robót nie zawiera naprawy uszkodzeń.

Czy w kosztorysie ofertowym należy ująć koszty usunięcia przyczyn zawilgocenia tych ścian?

Odpowiedź: Przyczyna zawilgocenia ścian została już usunięta podczas robót dekarskich.

Pytanie 3: Kto poniesie koszty usunięcia z budynku umeblowania i wyposażenia np. mebli, obrazów, wieszaków?

Odpowiedź: Usunięcie wszelkiego rodzaju umeblowania i wyposażenia, które mogłoby utrudniać realizacje przedsięwzięcia dokona Inwestor. Z uwagi na szczupłą powierzchnię pomieszczeń odbywać się to będzie etapami.

Pytanie 4: W pomieszczeniach na ścianach stwierdzono występowanie luźnie zwisających przewodów elektrycznych oraz przewodów ułożonych w korytkach.

Czy w kosztorysie należy ująć koszt ułożenia podtynkowego w/w instalacji?

Odpowiedź: Przewody należy pozostawić w stanie niezmienionym.

Pytanie 5: Czy w kosztorysie ofertowym należy ująć koszt odmalowania drewnianych schodów z parteru na piętro i pomieszczenia za galerią?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6: Stwierdzono w kilku miejscach spękania tynków na ścianach. W przedmiarze robót nie występuje pozycja dotycząca naprawy tych tynków.

Czy w kosztorysie należy ująć koszt w/w naprawy tynków?

Odpowiedź: Koszt naprawy miejscowych spękań ujęto w przygotowaniu powierzchni.

Pytanie 7: W sali widowiskowej występuje duża ilość sztukaterii. Przedmiar robót odnosi się tylko do malowania powierzchni płaskich co nie odzwierciedla trudności robót.

Czy wycena kosztorysowa musi być obligatoryjnie oparta o normatywy KNR, czy można ująć kalkulację własną do wybranych pozycji np. sztukaterii?

Odpowiedź: Należy wycenić wg przedmiaru.

Pytanie 8: W korytarzu stwierdzono uszkodzenia tynków. W przedmiarze robót brak jest przewidzianej naprawy.

Czy w kosztorysie przewidzieć koszt naprawy pękniętych tynków „głuchych”?

Odpowiedź: Koszt naprawy ujęto w przygotowaniu powierzchni do wymalowania.

Pytanie 9: W przedmiarze stwierdzono brak pozycji katalogowej dotyczącej robót murarskich uzupełniających po wymianie okien i parapetów.

Czy w kosztorysie przewidzieć koszt w/w robót murarskich?

Odpowiedź: Roboty wykończeniowe po wymianie stolarki należy ująć w kosztach montażu okien i drzwi.Załączniki: