Szanowni Państwo, trwają zapisy na Zielone Wakacje z ROK iem Dziecko zapisać można osobiście uzupełniając przez rodzica/opiekuna prawnego kartę kwalifikacyjną, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokonując wpłaty 30 zł/ tydzień. O kolejności zgłoszeń decyduje opłacony turnus. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie 65 5380 583. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz kartą kwalifikacyjną. Kartę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można pobrać wcześniej ze strony http://www.rok.rydzyna.pl/ i podczas zapisu dziecka na półkolonię zostawić w sekretariacie. Karta zgodna z Dz. U. 2016 r. poz. 452 - Ministerstwa Edukacji Narodowej załącznik nr 6, str.39/50 Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest uiszczenie opłaty w kwocie 30 zł/ tydzień na konto Rydzyńskiego Ośrodka Kultury ul Rynek 7, 64-130 Rydzyna PKO BP 18 1020 3088 0000 8002 0076 9299 w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, miejscowość i terminZałączniki: