Obwiązki:

 • udostępnianie zbiorów
 • skontrum księgozbioru, porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • organizowanie imprez czytelniczych, kulturalnych i lekcji bibliotecznych
 • promocja czytelnictwa oraz biblioteki
 • współpraca środowiskowa

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane bibliotekarskie/humanistyczne
 • wykształcenie średnie oraz 2 lata stażu pracy w bibliotece na stanowisku merytorycznym
 • predyspozycje do pracy z młodzieżą,
 • zainteresowania szeroko rozumianą kulturą (literatura, sztuka, muzyka),
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista; inwencja i pomysłowość,
 • biegła obsługa komputera
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagane dokumenty: życiorys – curriculum vitae, list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).

 

 

Dokumenty aplikacyjne do 22 września 2017r. należy złożyć w siedzibie firmy od 8.00-15.00

lub przesłać na adres:

RYDZYŃSKI OŚRODEK KULTURY , UL.RYNEK 7, 64-130 RYDZYNA z dopiskiem rekrutacja

 

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.Galeria zdjęć: