INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020

Obraz

Od października 2019 roku Rydzyński Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rydzyna realizowała projekt „Remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -  Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, w kwocie 918.000 złotych, łączna wartość zamówienia to ponad milion złotych. 

Dla biblioteki w Rydzynie była to bardzo ważna inwestycja, by odzyskać zabytkowy budynek dawnej biblioteki, która wiele lat funkcjonowała na Rynku 17. 

Zadanie zostało ukończone zgodnie z planem 31.12.2020 r., prowadzone były pod nadzorem Adama Chudego, konserwatora zabytków i zabytkoznawcy z ogromnym doświadczeniem. Pan Chudy jest autorem projektów 20 remontów kościołów drewnianych o unikatowej architekturze. Przez ministra kultury został uhonorowany złotą odznaką Za Opiekę nad Zabytkami.