Przetarg

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 23.09.2019r.

ekspertyza techniczno konserwatorska.zip

kosztorys - remont budynku biblioteki.pdf

ogłoszenie o zamowieniu - remont biblioteki.pdf

pozwolenia.zip

projekt budowlano konserwatorski.zip

projekt budowlany instalacyjny.zip

siwz - remont biblioteki.pdf

specyfikacja techniczna.zip

załącznik nr 1 do siwz - wzór oferty.pdf

załącznik nr 2 do siwz - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.pdf

załącznik nr 3 do siwz - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia.pdf

załącznik nr 4 do siwz - wzór zobowiązania.pdf

załącznik nr 5 do siwz - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf

zalacznik_nr_6_do_siwz_-_wzor_umowy