Rewitalizacja Budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

NAZWA BENEFICJENTA: Rydzyński Ośrodek Kultury

TYTUŁ PROJEKTU: Rewitalizacja Budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

CEL PROJEKTU: Celem jest rewitalizacja budynku Ośrodka Kultury w celu udostępnienia mieszkańcom gminy infrastruktury kulturalnej. Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji poprawi się ogólna infrastruktura i kondycja budynku, dzięki temu wzrośnie zainteresowanie ofertą kulturalną Ośrodka Kultury oraz poprawi się jakość pracy pracowników. Uczęszczającym na różnorodne zajęcia poprawi się komfort i jakość w odbiorze kultury dzięki czystym i schludnym pomieszczeniom, a korzystanie z węzła sanitarnego nie będzie budziło zastrzeżeń.  

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest Rewitalizacja budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, w tym poprawa stan infrastruktury społecznej o łącznej powierzchni 424,30m2, która polega na wymianie stolarki okiennej budynku i  stolarki drzwiowej , remont pomieszczeń sanitarnych oraz malowanie ścian. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone zgodnie z przedmiarem robót.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), została podpisana umowa na Rewitalizację budynku Rydzyńskiego Ośrodka Kultury.

Realizacja w/w operacji jest w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wdrażanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Obrazek

Obraz