Zespół Tańca Ludowego MORACZEWO 

Zespół Tańca Ludowego MORACZEWO powstał w 1988r. z inicjatywy pani Kazimiery Różyńskiej mieszkanki wsi Moraczewo w gm. Rydzyna, która wówczas była prezesem Koła Gospodyń Wiejskich w Moraczewie. Instruktorami i choreografami zespołu od chwili jego założenia byli Dorota i Grzegorz Śmiglewscy.

Aktualnie opiekę nad zespołem sprawuje Rydzyński Ośrodek Kultury, gdzie zespół ma też swoją siedzibę. Do grudnia 2023 r. instruktorem zespołu była  Patrycja Maciejewska. Z dniem 31 stycznia 2024 nowym instruktorem został Pan Szymon Obolewicz. 

Tancerze od 35 lat popularyzują i promują bogactwo polskiego folkloru w naszym mieście i regionie oraz poza jego granicami, nieustannie poszerzając grono swoich wielbicieli i wzbudzając powszechną sympatię publiczności.

Zespół Tańca Ludowego w swoim programie artystycznym ma następujące tańce: Polonez, Mazur, Krakowiak, Suita Wielkopolska, Suita Rzeszowska, Tańce Górali Beskidu Śląskiego, Kujawiak, Oberek oraz inne.

Na przestrzeni 35 lat prócz dużych imprez krajowych i międzynarodowych zespół  uczestniczył w licznych przeglądach, festiwalach, imprezach folklorystycznych, okolicznościowych i charytatywnych. W regionie to przede wszystkim liczne występy lokalne dla szkół i przedszkoli, w tym lekcje o folklorze.

W swej 35-letniej historii  zespół koncertował na terenie całej Polski oraz w Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Anglii, Ukrainie czy Rosji.  Do większości tych krajów zespół zapraszany był wielokrotnie.

W 2017 r. z inicjatywy pani instruktor i rodziców powstało Stowarzyszenie Miłośników Tańca Ludowego ZTL Moraczewo, którego celem jest m.in. wszechstronne wspieranie działań i rozwoju ZTL Moraczewo oraz pomoc w pozyskiwaniu i konserwacji strojów, scenografii i pamiątek kultury ludowej niezbędnych w pracy Zespołu Tańca Ludowego Moraczewo.

WYRÓŻNIENIA:

- „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” uchwała nr XXV/181/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dn.17.10.2008

- „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” uchwała nr XIV/108/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dn.17.04.2008

- Odznaka Honorowa za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” uchwała nr 171/2019 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

- Regionalista Roku 2022 Powiatu Leszczyńskiego.

- Zasłużony Dla Kultury Polskiej- 2023 r.

 W zespole ćwiczy aktualnie 70 tancerzy w trzech grupach wiekowych w zależności od stopnia umiejętności tanecznych.

Grupa najstarsza: (zajęcia w poniedziałki od 18:00 do 20:00)

Grupa średnia:  (zajęcia w środy od 18:00 do 20:00)

Grupa najmłodsza: (zajęcia w środy od 16:00 do 18:00)

Śledź zespół na facebooku --->

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057425623293

Obraz
Obraz
Obraz
Obraz